Application components

 1. แถบเมนูหน้าแรก 
 • แถบบนสุดของหน้าแอปฯจะปรากฏข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆ 

 ท่านสามารถเลื่อนไปทางซ้าย/ขวาเพื่อดูข่าวสารได้

 • แถบเครื่องมือ มีข้อมูลดังนี้
  • ลูกค้า/คู่ค้า คือรายชื่อของลูกค้าและคู่ค้าของร้านท่าน
  • เครื่องมือ คือเครื่องมือช่วยคำนวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาปริมาณทองแดง แปลงหน่วย รวมถึงราคาต่างประเทศ
  • ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ คือหน้ารวมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใ่ช้ในธุรกิจรีไซเคิล ท่านสามารถขอใบเสนอราคาจากในแอปฯได้เลย
  • QR ของฉัน คือ Qr Code ของร้านท่าน ใช้สำหรับเพิ่มลูกค้า/คู่ค้า และให้ผู้ขายสแกนเพื่อสะสมแต้ม
 • แถบประกาศรับซื้อ เป็นการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลชนิดใดชนิดหนึ่งจำนวนมาก โดยตั้งราคารับซื้อและปริมาณที่ต้องการให้กับฮีโร่ได้เห็น หากฮีโร่ท่านใดสนใจสามารถกดส่งให้กับฮีโร่ที่ประกาศขอรับซื้อได้ 
 • เงื่อนไขในการส่งต่อวัสดุ ท่านจำเป็นต้องมัดจำเหรียญ จำนวนหนึ่งและท่านจะได้เหรียญที่ท่านมัดจำคืนต่อเมื่อมีการส่งสำเร็จ และครบถ้วนตามปริมาณที่ท่านแจ้งกับต้นทาง 
 • หากผู้ส่งมีการยกเลิกภายหลังท่านจะถูกยึดเหรียญคืนทั้งหมด
 • แถบราคารับซื้อของคู่ค้า เมื่อมีการประกาศรับซื้อ ท่านสามารถเห็นราคารับซื้อวัสดุต่างๆของคู่ค้าของท่านได้จากแถบนี้
 • ท่านสามารถเพิ่มหรือลบลูกค้า/คู่ค้า ได้ทุกเมื่อ 
 • บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกค้า/คู่ค้าของท่านจะไม่สามารถเห็นราคานี้ได้
 1. แถบเมนูสินค้า จะเป็นรายการสินค้าที่ท่านรับซื้อ 
 • ท่านสามารถเพิ่มและลบวัสดุที่ท่านรับซื้อได้ในหน้านี้ 
 • เมื่อกดเข้ามาในวัสดุ ท่านสามารถใส่ราคาที่ท่านรับซื้อ รวมถึงปริมาณขั้นต่ำ
 • ท่านสามารถระบุข้อมูลการรับซื้อต่างๆ ได้ใน “เงื่อนไขอื่นๆ” 
 • กรณีที่ท่านต้องการแจ้งฮีโร่ท่านอื่นว่าท่านรับซื้อวัสดุชนิดนี้ในปริมาณมากท่านสามารถสร้างโฆษณาได้ในหน้านี้ 
 1. แถบเมนูรายการ ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดระหว่างซื้อ/ขาย ได้ที่มุมซ้ายบน
 • โหมดซื้อ จะแสดงหน้ารายการรอซื้อ คือ มีประชาชน/ธุรกิจ ร้านค้าผู้ขายขยะจากแอปฯ Green2Get มาประกาศขาย และท่านอยู่ในรัศมีที่สามารถรับซื้อได้ หากท่านสนใจที่จะซื้อขยะรีไซเคิลชนิดนั้น ท่านสามารถกดส่งข้อเสนอให้กับผู้ขายได้ในหน้านี้
 • โหมดขาย จะแสดงรายการฮีโร่ที่ประกาศรับซื้อวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง และท่านอยู่ในรัศมีที่สามารถขายซื้อได้ หากท่านสนใจท่านสามารถเสนอราคาที่ท่านต้องการขายให้กับฮีโร่ท่านนี้ได้ในหน้านี้
 1. แถบเมนูของคุณ จะแสดงสถานะการรับซื้อหรือการขายในแอปฯ
 • โหมดรับ จะแสดงสถานะต่างๆในการรับซื้อวัสดุของท่าน เช่น กำลังรอ เป็นของคุณ และเสร็จสิ้นแล้ว
 • โหมดส่ง จะแสดงสถานะต่างๆที่ท่านส่งวัสดุให้กับฮีโร่ เช่น จองส่งสินค้า รอจัดส่ง จัดส่งสินค้า ยืนยันน้ำหนักรับ
 1. แถบเมนูฉัน จะแสดงเกี่ยวกับข้อมูลในหน้าข้อมูลส่วนตัว 
 • ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพ รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตน
 • ข้อมูลของทางร้านของเก่า เช่น  สถานที่ตั้งของร้าน ภาพถ่ายหน้าร้าน ที่อยู่ในการออกเอกสาร รวมถึงบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ท่านสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลเหล่าได้นี้ตลอดเวลา และท่านสามารถเปิด/ปิดร้านได้ที่มุมขวาบน

Powered by BetterDocs

Go to Top