The offer buying, Announcement of Sale items from the people

แอปพลิเคชัน “ฮีโร่ รีไซเคิล” เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ที่ช่วยทั้งการซื้อ(รับ)สินค้าเข้า และการขาย(ส่อต่อ)สินค้าออก

โดยหนึ่งในฟังก์ชั่นคือการมองเห็นประกาศขายวัสดุรีไซเคิลจากประชาชนและห้างร้านต่างๆ ในละแวกใกล้เคียงของคุณ ซึ่งประกาศต่างๆ จะปรากฏที่หน้า “รายการ” ซึ่งหากมีประกาศเกิดขึ้นจะมีรายการให้คุณพิจารณาดังรูป โดยคุณสามารถกดที่สัญลักษณ์ “>” มุมบนซ้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เป็นภาพใหญ่ขึ้น โดยแต่ละรายการจะมีน้ำหนัก และระยะทางจากตำแหน่งของคุณระบุไว้ด้วยเพื่อให้คุณตัดสินใจ

เมื่อคุณพิจารณาจากรูปภาพ ปริมาณ และระยะทางแล้ว คุณสามารถรับสินค้าประเภทนั้นได้ (ในกรณีเป็นร้านรับซื้อของเก่าไม่จำเป็นต้องพิจารณาระยะทางเพราะผู้ส่งมีหน้าที่ต้องมาที่ร้านหรือจุดของท่านเอง) ให้คุณกดที่รายการที่คุณรับได้ “/” เมื่อกดแล้วภาพจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏขึ้น หากรายการที่คุณพิจารณาแล้วไม่รับให้เว้นเอาไว้ไม่ต้องกดใดๆ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งข้อเสนอ”

จากนั้นมายังหน้า “ราคาที่เสนอ” ซึ่งจะอ้างอิงกับราคาที่คุณกำหนดใน “สินค้าของคุณ” โดยคุณสามารถปรับเพิ่มลดได้ง่ายๆ ที่แถบเลือกราคา แต่หากสินค้าชนิดนั้นไม่อยู่ใน “สินค้าของคุณ” หรือคุณไม่ได้ตั้งราคาเอาไว้จะขึ้นที่ 0 บาทต่อหน่วย (อนึ่ง ราคาสินค้าที่คุณเสนอดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่คุณให้สัญญาไม่มีการผูกมัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง) และคุณสามารถส่งข้อความไปเพิ่มเติมให้ผู้ขายรับทราบได้ จากนั้นกด “ส่งข้อเสนอ”

ในกรณีที่คุณพิจารณาแล้วว่ารายการทั้งหมดนั้นคุณไม่สามารถรับได้ให้กดที่ปุ่ม “ไม่สนใจ” ซึ่งคุณจะต้องระบุเหตุผลที่คุณไม่สนใจเพื่อให้ผู้ส่งต่อพัฒนาและปรับปรุงการสร้างประกาศครั้งต่อไปได้

เมื่อคุณส่งข้อเสนอแล้วจะต้องรอให้ผู้ขายตอบตกลงภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขายมีสิทธิปฏิเสธข้อเสนอของคุณ โดยคุณสามารถดูรายการที่คุณกำลังรอได้ที่หน้า “ของคุณ”

หากผู้รับปฏิเสธจะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่เครื่องของคุณและรายการนี้จะถูกย้ายไปที่แถบ “เสร็จสิ้นแล้ว”

แต่หากผู้รับตอบรับขอเสนอของคุณก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่เครื่องของคุณ และรายการจะย้ายไปอยู่ที่แถบ “เป็นของคุณ”
เมื่อรายการเป็นของคุณแล้ว คุณสามารพูดคุยกับผู้ส่งต่อได้ผ่านระบบแชทเพื่อนัดแนะการซื้อขายส่งต่อ

หลังจากการซื้อขายเสร็จแล้ว ฮีโร่จะต้องโชว์ QR Code ของตนเองเพื่อให้ผู้ขายสแกนยืนยันการส่งต่อ โดยขั้นตอนนี้หากเป็นฮีโร่ประเภทร้าน สามารถให้ผู้ขายแสกน QR Code ที่คุณติดไว้ที่หน้าร้านได้เลย แต่ถ้าหากคุณเป็นฮีโร่ประเภทรถรับซื้อถึงที่ คุณจะต้องกด “แสดง QR Code” เพื่อยืนยันว่าฮีโร่และผู้ขายอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

เมื่อผู้ขายสแกน QR code ยืนยันแล้ว จะปรากฎปุ่ม “ผู้ส่งแสกนแล้ว” ขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มนั้น และทำการยืนยันน้ำหนักกับราคาที่มีการซื้อขายจริง

โดยฮีโร่จะต้องกรอกน้ำหนักและราคาที่มีการซื้อขายส่งต่อ ให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ขายสามารถนำคะแนนไปใช้ได้ หากฮีโร่กรอกน้ำหนักไม่ถูกต้อง หรือไม่กรอกน้ำหนักเพื่อยืนยัน ระบบมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการและเปลี่ยนสถานะของฮีโร่ให้ไม่สามารถใช้งานต่อได้อีก

หลังจากฮีโร่ยืนยันแล้วรายการนี้จะถูกย้ายไปที่แถบ “เสร็จสิ้นแล้ว” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอซื้อขาย

Powered by BetterDocs

Go to Top