FAQ2023-09-20T16:49:41+07:00
ฮีโร่สามารถลงขายได้หรือไม่2022-09-21T17:49:20+07:00

ฮีโร่ยังไม่สามารถลงขายได้ในแอป ฮีโร่รีไซเคิล
แต่คุณสามารถสร้างประกาศขายได้ในแอป Green2Get

ลูกค้า กับ คู่ค้าต่างกันอย่างไร2022-09-21T17:27:03+07:00

อธิบายง่ายๆ ตามนี้

ลูกค้า คือ
ฮีโร่ที่จะมาขายของให้เรา  เช่นถ้าคุณเป็นร้านของเก่าขนาดใหญ่ ลูกค้าของคุณคือร้านของเก่าขนาดเล็กหรือซาเล้ง ถ้าคุณเป็นโรงงานรีไซเคิล ลูกค้าของคุณคือร้านของเก่าขนาดใหญ่หรือโรงอัด
ดังนั้นลูกค้าจะมีสิทธิ์เห็นราคารับซื้อของคุณ และคุณสามารดูเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)

คู่ค้า คือ
ฮีโร่ที่เราจะขายของให้ เช่น ถ้าคุณเป็นซาเล้ง คู่ค้าของคุณคือร้านของเก่าที่รับซื้อต่อจากคุณ
ดังนั้นคุณมีสิทธิ์จะเห็นราคารับซื้อของคุ่ค้า และคู่ค้าจะสามารถดูเอกสารยืนยันตัวตนของคุณได้

ฮีโร่ รีไซเคิล ไม่ได้เปิดให้ฮีโร่จับคู่กันเองว่าคุณอยากเป็นลูกค้าของใคร และอยากให้ใครมาเป็นลูกค้าของคุณ

 

Circular Bin คืออะไร2022-06-10T10:01:41+07:00

ดูเพิ่มเติม  >

ทำไมต้องถ่ายรูปหน้าร้าน หรือ หน้ารถ2022-09-21T16:33:57+07:00

เนื่องจากแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล”  เชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชั่น Green2Get ที่เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงผู้รับซื้อหรือผู้รับขยะรีไซเคิลได้โดยตรง เราจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบความมีตัวตนของ Hero ทุกท่านเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้งานท่านอื่น หากท่านไม่สามารถส่งรูปที่ยืนยันการมีอยู่จริงของท่านได้ ระบบจะไม่อนุมัติให้ท่านแสดงในแอปใดๆ

จะส่งต่อวัสดุรีไซเคิลวิธีไหนได้บ้าง2022-09-21T16:46:04+07:00

ท่านสามารถส่งต่อวัสดุรีไซเคิลได้สองวิธี
วิธีที่หนึ่ง : ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของร้านรับซื้อหรือจุดรับบริจาควัสดุประเภทต่างๆ  และสามารถส่งต่อได้เลย ณ ที่ตั้งดังกล่าวได้เลย โดยทั้งนี้หากท่านต้องการบันทึกสถิติ หรือ ร่วมกิจกรรมที่ต้องการระบบยืนยันการส่งต่อ ให้ท่านเลือกส่งต่อให้กับ ฮีโร่ที่มีเครื่องหมายเช็คถูกสีเขียวด้านหลัง ซึ่งแสดงว่า ฮีโร่นั้นมี QR Code สำหรับยืนยันการส่งต่อแล้ว และ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น “ส่งต่อ” ในการแสกน QR Code ที่จุดส่งต่อได้

วิธีที่สอง : หากท่านไม่แน่ใจว่าวัสดุรีไซเคิลที่ท่านรวบรวมไว้ มีฮีโร่ในระแวกใกล้เคียงยินดีรับหรือไม่ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น “สร้างประกาศ” ในการระบุวัสดุรีไซเคิลที่ท่านมี ถ่ายรูปแล้วส่งเข้าระบบ ระบบจะส่งให้ฮีโร่ที่อยู่ใกล้เคียงท่านพิจารณาและตอบกลับ หากท่านพอใจข้อเสนอของฮีโร่รายได้ ก็สามารถติดต่อกันผ่านระบบแชทในแอปพลิเคชั่นได้  ซึ่งระบบจะปกปิดตัวตนของท่านจนกว่าจะตอบรับฮีโร่รายใดรายหนึ่ง

สมัครเป็นผู้รับซื้อได้หรือไม่ ทำอย่างไร คุณสมบัติอย่างไร2022-09-21T17:07:15+07:00

ไม่ว่าใครก็สามารถสมัครเป็นผู้รับขยะรีไซเคิลได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและสมัครผ่านทางลิงค์นี้ https://onelink.to/mddwng (โหลดได้ทั้ง iOS และ แอนดรอยด์)
ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่ออัพโหลดประกอบใบสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายใบหน้าของท่าน หรือ logo เพื่อแสดงเป็น Avatar
2. ภาพถ่ายหน้าร้าน (กรณีที่เป็นร้านรับซื้อ)
ภาพถ่ายหน้ารถ (กรณีที่เป็นรถรับซื้อ)
ภาพถ่ายจุดรับ (กรณีเป็นจุดรับบริจาค)

หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอการติดต่อกลับภายใน 3 วัน

โดยเราจะพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

1. กรณีสมัครเป็นร้านรับซื้อ  : จะต้องเป็นร้านที่เปิดรับซื้อจากบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดประเภทของลูกค้า) มีหน้าร้านชัดเจน และจุดรับซื้อที่เข้าถึงได้ และจำเป็นจะต้องมีคนจริงๆ เฝ้าประจำ รวมถึงมีการจ่ายเงินตอบแทนผู้ที่นำมาขาย

2. กรณีสมัครเป็นรถรับซื้อ : จะต้องเป็นการรับซื้อขยะรีไซเคิลแบบไม่มีหน้าร้าน คือใช้การไปรับถึงที่ได้  สามารถรับซื้อจากประชาชนทั่วไป และรับซื้อจากธุรกิจห้างร้านได้ และจำเป็นจะต้องมี “พาหนะ” ที่ใช้ไปรับที่แน่นนอน และมีจ่ายเงินตอบแทนผู้ขาย

3. กรณีสมัครเป็นจุดรับขยะรีไซเคิล : จะต้องเป็นจุดรับขยะรีไซเคิลประเทศต่างๆ ที่ “ไม่มีคนเฝ้า” แต่ต้องมีการแยกที่ชัดเจนและรับได้ทีละมากๆ  (ไม่รวมถึงจุดทิ้งขยะแบบแยกถังสีเช่น ขยะทั่วไป / ขยะรีไซเคิล ต้องสามารถแยกประเภทของวัสดุได้ละเอียดตามวัสดุในแอปพลิเคชั่ส) และจะต้องเป็นจุดสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ อาจมีการตอบแทนผู้มาแยก หรือไม่ก็ได้ และอาจเป็นจุดรับแบบอัตโนมัติ เช่นตู้รับคืนขวด ได้

4. กรณีสมัครเป็นฮีโร่รับทางพัสดุ : เป็นการรับขยะทางไปรษณีย์ มีที่อยู่รับชัดเจน และรับสม่ำเสมอ (ไม่ใช่โครงการระยะสั้น) และต้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือ สตาร์ทอัพเท่านั้น

อนึ่ง โรงงานรีไซเคิล ที่ไม่ได้รับวัสดุรีไซเคิลจากประชาชนทั่วไป แต่รับจากร้านรับซื้อ หรือ รับเฉพาะปริมาณมากๆ สามารถสมัครได้ผ่านการติดต่อแอดมินที่เบอร์  0989939899 ในเวลาทำการ

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน2023-09-20T16:37:16+07:00

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Green2Get และ ฮีโร่ รีไซเคิล ได้ตามลิงค์นี้ https://green2get.com/docs/

Go to Top