Hero Selling

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยสำหรับโรงงานที่ต้องการรับซื้อวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณมาก หรือร้านรับซื้อของเก่าที่ต้องการส่งวัสดุรีไซเคิลขายตรงให้กับโรงงาน โดยวิธิการใช้งานฟังก์ชันนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งโรงงานและฝั่งร้านขายของเก่า

ฝั่งโรงงาน ดังนี้

1.1 วิธีการสร้างประกาศ 

 • ให้ท่านเลือกแถบเมนู “สินค้า”
 • เลือกวัสดุที่ท่านต้องการประกาศรับซื้อ กรณีที่ท่านต้องการประกาศรับซื้อวัสดุหลายชนิด ท่านต้องสร้าง 1 ประกาศต่อ 1 วัสดุเท่านั้น 
 • กรณีที่ท่านยังไม่เคยกรอกข้อมูลวัสดุที่ท่านรับซื้อ ให้ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนก่อน เช่น ราคาที่ต้องการรับซื้อ, ราคารวม Vat แล้วหรือยัง, ปริมาณรับซื้อขั้นต่ำต่อครั้ง, เลือกรูปแบบในการรับ 
 • เลือก “เปิด PO เพื่อซื้อวัสดุนี้” 
 • เมื่อกดเปิด PO แล้วให้ท่านใส่โควต้าของวัสดุที่ท่านรับ เช่น ปริมาณทั้งหมดของสินค้าที่ท่านต้องการ, ปริมาณขั้นต่ำต่อเที่ยว และประกันราคาที่ท่านประกาศรับซื้อ
 • ท่านจำเป็นต้องมีเหรียญก่อนสร้างประกาศ​ 
 • ปริมาณเหรียญที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุที่ท่านประกาศรับซื้อ
 • กรอกวันที่ท่านต้องการประกาศและวันสิ้นสุดประกาศ
 • ติ๊ก [/] ด้านหลังหลักฐานที่ท่านต้องการให้ร้านขายของเก่าแนบมาให้
 • กรอกเงื่อนไขต่างๆที่ท่านต้องการระบุ เช่น ต้องแนบใบชั่งตัวจริงมากับสินค้าด้วย 
 • อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงและติ๊กถูก [/] ด้านหน้า
 • กด “ยืนยัน” 

1.2 ขั้นตอนการรับสินค้า เมื่อมีผู้ขายต้องการขายสินค้าที่ท่านประกาศ

 • เลือก “ของคุณ” ที่แถบเมนูด้านล่าง ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่กำลังจะถูกจัดส่งให้ท่าน ท่านสามารถกดดูข้อมูลของสินค้าก่อนที่สินค้าจริงจะมาถึงได้ โดยกดที่ไอคอนรายการ
 • หากสินค้ามาถึงแล้วให้ท่านกด “ยืนยันรับ” เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลด้านใน และยืนยันการรับสินค้าอีกครั้ง
 • การยืนยันรับสินค้าท่านต้องกรอกน้ำหนักของสินค้าจริงที่ท่านรับ
 • การหักน้ำหนักและการหักเงินขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานว่ามีการหักเพิ่มเติมหรือไม่ 
 • หนักงานนั้นให้ท่านแนบหลักฐานการรับสินค้า เช่น รูปภาพการรับ และ ใบชั่ง 
 • กด “ยืนยันรับ” และรายการของท่านจะถูกย้ายไปที่แถบสถานะ “รอเอกสารการเงิน” เพื่อรอให้ผู้ขายแนบใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

1.3 ขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน

 • เลือก “ของคุณ” ที่แถบเมนูด้านล่าง ระบบจะแสดงรายการที่ผู้ขายแนบเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ที่แถบสถานะแจ้งโอน 
 • ให้ท่านกด “แจ้งโอน” แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง ท่านจะเจอเมนูเอกสารบัญชี 
 • ให้ท่านกด “ดูเอกสาร” เพื่อตรวจสอบใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับ ที่ผู้ขายแนบมาให้ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ท่านโอนเงินให้กับผู้ขาย และแนบหลักฐานการโอนเงิน

 • เมื่อท่านแนบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ยืนยัน” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
 • รายการจะถูกย้ายไปที่แถบสถานะ “รอยืนยันรับเงิน” เมื่อผู้ขายกดยืนยันรับเงินแล้ว รายการจะถูกย้ายไปที่แถบสถานะ “เสร็จสิ้น”

ฝั่งร้านขายของเก่า ดังนี้

1.1 ขั้นตอนการส่งสินค้า

 • ให้ท่านกด “ส่ง” จากรายการประกาศสินค้าที่ท่านต้องการจะส่ง 
 • ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการรับสินค้าของโรงงานก่อนทุกครั้ง
 • “พิมพ์ใบนำส่ง” ทุกครั้งที่มีการจัดส่งสินค้า โดยการกดที่ “ดูเงื่อนไขและข้อกำหนดการรับสินค้า” 
 • กดที่ “ดูใบนำส่ง” 
 • ให้ท่านเพิ่มข้อมูลรถบรรทุก ที่ทำการบรรทุกสินค้าไปส่ง หากยังไม่ได้เพิ่มข้อมูล ให้ท่านกดปุ่มบวก [+] ที่ด้านขวาบน เพื่อเพิ่มข้อมูล
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดบันทึก 
 • กดเลือกรถบรรทุกที่ท่านเพิ่มข้อมูลลงไป
 • ใส่ปริมาณน้ำหนักสินค้าที่ท่านทำการส่ง พร้อมแนบรูปรถพร้อมสินค้าและหลักฐานน้ำหนักสินค้า
 • อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ติ๊กถูก [/] 
 • กด “ยืนยันส่ง”
 • การตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า ให้ท่านเข้ามาที่แถบเมนู “ของคุณ” แล้วเปลี่ยนโหมดเป็น “ส่ง” ที่ซ้ายมือบน 
 • รายการของท่านจะอยู่ในแถบเมนู “จัดส่งสินค้า” จากนั้นให้ท่านรอสินค้าถึงปลายทาง 

1.2 ขั้นตอนการแนบใบกำกับภาษี

 • รายการของคุณจะถูกย้ายไปที่แถบสถานะ “ส่งเอกสารการเงิน”
 • ให้ท่านกด “ส่งเอกสาร” ระบบจะแสดงข้อมูลที่โรงงานได้รับสินค้าของท่าน ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อท่านเห็นตรงกับข้อมูลที่โรงงานกรอกมา ให้ท่านแนบเอกสารการเงินในหน้านี้
 • ท่านสามารถกดดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ที่ ปุ่ม“รายละเอียดการออกเอกสาร” 
 • เมื่อท่านต้องการแนบเอกสาร ให้ท่านกดปุ่ม “แนบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี”
 • แล้วกด “ยืนยัน”
 • ท่านจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่โรงงานด้วย 
 • เมื่อท่านยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รายการของท่านจะถูกย้ายไปที่แถบสถานะ “รอรับเงินโอน”

1.2 ขั้นตอนการยืนยันรับเงิน

 • เมื่อท่านได้รับเงินแล้ว รายการของท่านจะถูกย้ายที่แถบสถานะ “ยืนยันรับเงิน”
 • ให้ท่านกด “ยืนยันรับเงิน”
 • ท่านจำเป็นต้องกดยืนยันการรับ หากท่านไม่กดยืนยันท่านจะไม่รับเหรียญที่ท่านได้มัดจำการส่งคืน
 • เมื่อท่านได้ทำการยืนยันรับเงินแล้ว ระบบจะทำการคืนเหรียญให้ท่านในทันที

Powered by BetterDocs

Go to Top