เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ / วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นหนทางแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ถึงคนรุ่นต่อไป และเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน

ผู้ผลิต : สามารถบอกว่าสินค้าของคุณดีต่อโลกอย่างไร และยังสามารถสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน

ผู้บริโภค : รับผิดชอบการบริโภคของตนเอง และสร้างชุมชนที่ตระหนักรู้

ผู้รีไซเคิล : ดำเนินธุรกิจที่มีกำไรอย่างยั่งยืน และยังช่วยโลกไปด้วย

แอปฯ Green2Get

แอปพลิเคชั่น ที่แก้ 3 ปัญหาสำคัญของผู้บริโภคในการแยกขยะได้แก่ แยกขยะอย่างไร? แยกแล้วเอาไปไหน? แยกแล้วได้อะไร?

คุณสามารถรู้วิธีการแยกขยะที่อยู่ในมือได้เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดสินค้าและเห็นผู้รรับประเภทต่างๆ ใกล้ตัว และหากคุณนำไปรีไซเคิลได้ ก็มีรางวัลรอคุณอยู่

แอปฯ ฮีโร่รีไซเคิล

แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ทุกด้านของธุรกิจรีไซเคิล ตั้งแต่ การเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายวัสดุประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงถึงโรงงานรีไซเคิลทุกประเภท ศูนย์รวมเครื่องมือประกอบธุรกิจ และเข้าถึงการประกาศขายขยะจากประชาชน

ทีมของเรา

เปรม พฤกษทยานนท์

CEO

ชาญชัย ทะสุใจ

Software Quality Assurance

กัญญณัฐฌาภรณ์ ผลเพิ่ม

Graphic Designer

ธัญพิชา ลอยกลิ่น

Content Creator

ศิริกานดา แสงทอง

Application administrator

& Marketing assistant

(Green2Get)

น้ำเพชร บัวบาน

Application administrator

& Marketing assistant

(HeroRecycle)

อารียา จันทะวงศ์

System Analyst

วรรณชาติ ศรีสวัสดิ์

Full Stack Developer

คณิน จำนงไทย

Flutter Developer

ปรัชญา ขุนศรี

Flutter Developer

ธิเบศ เชื้อวังคำ

Flutter Developer

ติดต่อเรา

ผู้สนับสนุน