ให้ Green2Get ช่วยให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่าย

แยกขยะเป็นเรื่องง่าย

คุณสามารถแยกขยะได้จากการสแกนบาร์โค้ดสินค้า หรือค้นหาคู่มือการแยกขยะชนิดต่างๆ จากฐานข้อมูลที่ชุมชนของเราร่วมกันสร้างขึ้นมากกว่า 30,000 ชิ้น

รวบรวม-ส่งต่อ วัสดุรีไซเคิล

เป็นเครื่องมือให้คุณรวบรวมขยะของคุณ ผ่านแอปพลิเคชั่น เพียงแสกนสินค้าแล้วเก็บหรือแยก รวมถึงบันทึกข้อมูลของคุณเอาไว้ และสามารถส่งต่อให้กับผู้รับใกล้เคียงได้

ร่วมกิจกรรมรักษ์โลก

 

ดาวน์โหลดฟรี!

  • เครื่องมือช่วยแยกขยะที่ง่ายที่สุด

  • รวบรวมผู้รับวัสดุรีไซเคิลใกล้ตัวคุณทั่วประเทศ

  • ร่วมกิจกรรมส่งต่อขยะ ลุ้นรับรางวัล

  • ช่วยกันเพิ่มฐานข้อมูลการคัดแยกขยะ