2018

พฤษภาคม

ก่อตั้งเพจ

ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

ด้วยประสบการณ์ในวงการรีไซเคิลตั้งแต่จำความได้และความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมทำให้ คุณ เปรม พฤกษ์ทยานนท์ ตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการรีไซเคิลในมุมมองของมืออาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านโซเซียลมีเดียด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อให้การแยกขยะของคนไทยแพร่หลายมากขึ้น

เพจลุงซาเล้งฯ ยังได้นำเสนอเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา รวมถึงภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง

คำถามมากมายที่ถูกส่งเข้ามาในอินบ๊อกซ์ของเพจลุงซาเล้งฯ ทำให้เราตระหนักว่าการแก้ปัญหาขยะนั้น ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการให้ความรู้ หรือ สร้างความตระหนักรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการ ‘เครื่องมือ’ เป็นตัวช่วย

เพื่อให้การแก้ปัญหาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือเท่านั้น

2021

มิถุนายน

แพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียน

กำเนิดแพลตฟอร์ม ของเศรษฐกิจหมุนเวียน

การรีไซเคิลเป็นการแก้ปัญหาขยะที่ปลายเหตุเท่านั้น ต้นเหตุที่แท้จริงคือระบบเศรษฐกิจเชิงเส้น ที่เน้นผลิตและใช้โดยไม่คำนึงสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้น

‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ จึงเป็นแนวคิดการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่องค์การสหประชาชาติผลักดันให้เกิดขึ้น

แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นกระจัดกระจาย ไม่เชื่อมโยงกัน Green2Get จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้ทั้ง ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้รีไซเคิล เชื่อมโยงถึงกันแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชั่น Green2Get ซึ่งเป็นแอปฯ ตัวแรกสำหรับผู้บริโภค ที่แก้ 3 ปัญหาสำคัญของการแยกขยะได้แก่ แยกขยะอย่างไร? แยกแล้วเอาไปไหน? แยกแล้วได้อะไร?

Green2Get ได้รับการตอบรับอย่างดีและมีผู้ใช้งานหลายหมื่นคนในระยะเวลาไม่กี่เดือน

2022

ตุลาคม

แอป ฮีโร่รีไซเคิล

ตลาดกลางของธุรกิจรีไซเคิล

หลังจากการเปิดตัวแอป Green2Get เราได้รวบรวมผู้รีไซเคิลทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นร้านของเก่า รถรับซื้อของเก่า(ซาเล้ง) จุดรับบริจาคขยะ รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรที่รับขยะประเภทต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์ม

แต่ในฝั่งของผู้รีไซเคิลเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน

จากเงินทุนสนับสนุนของ The Incubation Network กลุ่มทุนระดับโลกที่สนับสนุนกิจกรรมที่แก้ปัญหาขยะในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิดแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล” ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กรมควบคุมมลพิษ ที่อยากให้มีตลาดกลางของธุรกิจรีไซเคิลเพื่อแก้ปัญหาที่โรงงานรีไซเคิลมีวัตถุดิบไม่เพียงพอจนต้องนำเข้าขยะ

แอป “ฮีโร่ รีไซเคิล” พยายามตอบโจทย์ทุกด้านของธุรกิจรีไซเคิล ตั้งแต่

การเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายวัสดุประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน

รวมเครื่องมือประกอบธุรกิจ

เข้าถึงการประกาศขายขยะจากประชาชน

2023

สิงหาคม

สมาชิกทั่วไทย

เติบโตอย่างมั่นคง

แอป ‘Green2Get’ และ ‘ฮีโร่ รีไซเคิล’ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ใช้งานทั่วประเทศไทย