News2023-09-21T08:07:15+07:00

ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ในการประชุมวิชาการ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumtion and Production [...]

“Green2Get เป็นแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือผู้รีไซเคิล” โดย นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล และเจ้าของเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” หัวหน้าโครงการวิจัย “กรีนทูเก็ต: แพลตฟอร์มของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” [...]

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดงาน Startup Thailand 2019 นำไทยสู่การเป็น “ชาติสตาร์ทอัพ” ปักธงกทม.เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ วันที่ 24 ก.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [...]

สตาร์ทอัพ Green2Get จากประเทศไทย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ Greenhouse Accelerator Program ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้วิสัยทัศน์ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เปิดตัวทีม [...]

เปรม พฤกษ์ทยานนท์ หนุ่มเนิร์ดที่ยก ‘ขยะ’ ให้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต ชาว Introvert ที่พร้อมจะเปิดประตูช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยแอป Green2Get ในขณะที่หลายคนปฏิเสธภารกิจแยกขยะด้วยชุดความคิดที่ว่า [...]

น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า โครงการพัฒนาและบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า โดยสานพลังกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคม ซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า [...]

พลิกโฉมอาชีพ "ซาเล้ง" สู่การเป็นฮีโร่กอบกู้โลกยุคใหม่ สร้างสังคมรีไซเคิล ผ่านโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าทั่วไทย อีกหนึ่งกำลังสำคัญ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะมานมนานหลายสิบปี แต่สำหรับประเทศไทย แม้จะพยายามมีการส่งเสริมให้แยกขยะมานาน แต่ก็ดูเหมือนวิถี "แยกขยะ" บ้านเรากลับไม่อาจเดินหน้าไปไหน อันที่จริงแล้ว [...]

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ ภาคเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) และแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล” เพื่อใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลออนไลน์ของประเทศที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน [...]

เข้าถึงขยะพร้อมส่งต่อเนื้อหารอบตัว เชื่อมโยงผู้รีไซเคิลทุกประเภท ขายได้ราคาดีแม้มีปริมาณน้อย #ฮีโร่รีไซเคิล #ซื้อขายขยะรีไซเคิล #ตลาดขยะรีไซเคิลออนไลน์ วันที่ : 29 เมษายน 2566 [...]

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า โครงการพัฒนาและบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า และเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป [...]

Go to Top