วิธีการใช้งาน 2021-05-03T14:37:10+00:00

• ท่านสามารถ ลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือ อีเมล์

  

• สามารถดูประเภทวัสดุรีไซเคิล ที่สามารถส่งต่อได้ในหมวดต่างๆ

 

• เมื่อกดประเภทของวัสดุ จะขึ้นร้านรับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (แบ่งเป็นร้านรับซื้อ รถรับซื้อถึงที่ จุดรับบริจาค และการรับบริจาคทางพัสดุ) สามารถกดเข้าไปดูช่องทางการติดต่อ และเส้นทางไปยังร้านรับซื้อวัสดุได้

  

• สามารถสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลโดยการถ่ายรูปสินค้า กรอกชื่อยี่ห้อ และเพิ่มวิธีการแยกขยะรีไซเคิล และชนิดของวัสดุรีไซเคิล

 

• หากสินค้าที่มีในระบบแล้ว ท่านสามารถช่วยแนะนำวิธีการเพิ่มเติม หรือกดเครื่องหมายแสดงถูก/ผิด

• สามารถดูอันดับผู้ใช้งานที่เพิ่มฐานข้อมูลจากการแสกนบาร์โค้ดในระบบได้

 

• สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และ TIPS ต่างๆได้ด้านล่าง