วิธีการใช้งาน 2018-11-06T13:32:46+00:00
  • ท่านสามารถ ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน Facebook หรือ อีเมล์

  • สามารถ ดูข้อมูลขยะรีไซเคิลที่สามารถขายได้ ในหมวดต่างๆ

  • สามารถสแกนบาร์โคดที่ตัวสินค้า เพื่อค้นหาวิธีการแยกขยะรีไซเคิล และชนิดของขยะรีไซเคิล

  • หากสินค้าไม่มีอยู่ในระบบ ท่านสามารถช่วยเพิ่มสินค้านั้น โดยการถ่ายรูปสินค้า และกรอกชื่อยี่ห้อ และ ชนิดของสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้อื่นสามารถรีไซเคิลได้ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านขยะรีไซเคิล จะทำการวิเคราะห์ขยะชนิดนั้นๆ ต่อไป (ดูวิธีเพิ่มสินค้าอย่างถูกต้อง)

  • การขายขยะรีไซเคิลผ่านแอพ / การบริจากวัสดุเหลือใช้ให้องค์กรการกุศล /การหาจุดแยกทิ้งที่ได้รับการรับรอง (ขออภัย ยังไม่พร้อมใช้งาน)