• ท่านสามารถ ลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือ อีเมล

  

• สามารถดูประเภทวัสดุรีไซเคิล ที่สามารถส่งต่อได้ในหมวดต่างๆ

• เมื่อกดประเภทของวัสดุ จะขึ้นร้านรับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (แบ่งเป็นร้านรับซื้อ รถรับซื้อถึงที่ จุดรับบริจาค และการรับบริจาคทางพัสดุ) สามารถกดเข้าไปดูช่องทางการติดต่อ และเส้นทางไปยังร้านรับซื้อวัสดุได้

• สามารถสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลการแยกขยะ มีวิธีการดังนี้

 

1.แสกนบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ถ่ายรูปสินค้า กรอกชื่อสินค้า และยี่ห้อ เช่นน้ำอัดลม ยี่ห้อ Coca Cola

2.เลือกสินค้าหมวดของสินค้าให้ถูกต้อง เช่นอาหารและเครื่องดื่ม

2.เพิ่มวิธีการแยกขยะรีไซเคิล ดังในภาพ ถ่ายบรรจุภัณฑ์เพิ่มในฝั่งซ้าย และในฝั่งขวาเลือกว่าเป็นวัสดุชนิดใด เช่นกระป๋องน้ำอัดลมเป็นกระป๋องอลูมิเนียม

3. เขียนเพิ่มวิธีการจัดการ เช่นทุบกระป๋องให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บ และรวบรวมส่งขาย

4.กรณีที่บรรจุภัณฑ์มีหลายส่วนประกอบ ถอดแยกชิ้น และเพิ่มขยะชิ้น 2,3 ตามลำดับ เช่นขวดน้ำเปล่าประกอบด้วย ตัวขวดเป็นพลาสติกPET ฝาขวดเป็นพลาสติกHDPE และฉลากสินค้าเป็นฟิล์มหดPVC เป็นต้น

ในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะแยกผิด เพราะผู้อื่นสามารถช่วยเขียนcomment แนะนำได้

• สามารถเข้าดูสินค้าที่มีผู้แยกขยะล่าสุดได้

• หากสินค้าที่มีในระบบแล้ว ท่านสามารถเขียนแนะนำเพิ่มเติม ,เพิ่มวิธีการของท่านเอง หรือกดโหวตเครื่องหมายแสดงถูก/ผิด

• สามารถย้ายการปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งได้ทั่วประเทศ  และกดกลับมายังตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ เพื่อหาร้านรับซื้อใกล้ท่านได้ดังภาพ

 

• สามารถดูอันดับผู้ใช้งานที่เพิ่มคู่มือแยกขยะจากการแสกนบาร์โค้ดในระบบได้

 

• สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และ TIPS ต่างๆได้ด้านล่าง