คพ. ร่วมกับ ภาคเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) และแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล” เพื่อใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลออนไลน์ของประเทศ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ ภาคเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) และแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล” เพื่อใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลออนไลน์ของประเทศที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) และแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล” ของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป เพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชั่นศูนย์กลางการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลของประเทศที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนทั่วไป ซาเล้ง รถรับซื้อขอเก่า ร้านรับซื้อของเก่า โรงงานรีไซเคิล และรถขนส่งวัสดุรีไซเคิลให้สามารถติดต่อซื้อขายวัสดุรีไซเคิลได้โดยตรง พร้อมมีระบบสะสมแต้มที่นำไปแลกเป็นของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆจากเครือข่ายบริษัทพันธมิตร ถือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น แล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้กับพลาสติกและวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะไปยังหลุมฝังกลบป้องกันขยะเล็ดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการสนับสนุน Roadmap การบริหารจัดการขยะพลาสติกของภาครัฐจะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นตลาดกลางออนไลน์สำหรับซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล ระหว่างผู้ที่มีเศษพลาสติกหรือร้านรับซื้อของเก่ากับผู้ที่ต้องใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบหรือโรงงานรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ แล้วยังเพิ่มช่องทางการดึงขยะรีไซเคิลกลับเข้าสู่ระบบนำไปสู่การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยสามารถโหลดแอปพลิเคชั่นได้ฟรีทั้งระบบ Android และ IOS

ด้าน นายภราดร จุลชาต ประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) กล่าวว่า จากความตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมและแบรนด์สินค้าต่างๆ ทำให้อุปทานของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้นมาก แต่โครงสร้างการจัดการขยะของประเทศยังไม่สามารถนำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) จะเป็นเครื่องมือสำคัญเชื่อมโยงการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลที่จะเพิ่มโอกาสให้พลาสติกและวัสดุรีไซเคิลอื่นๆกับเข้าสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ที่จะส่งเสริมการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนในอนาคตอย่างสมบูรณ์

วันที่ : 27 กันยายน 2565 ข้อมูลโดย : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เครดิต : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์