วิธีการใช้งานเครื่องมือ

แอปพลิเคชัน “ฮีโร่ รีไซเคิล” ได้เตรียมเครื่องมือต่างๆ ให้ฮีโร่ผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิล ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับฮีโร่ทุกคน โดยมีเครื่องมือต่างๆ และวิธีการใช้งานดังนี้

1. เครื่องมือดูราคาสินค้าต่างประเทศ

 • เปิด “หน้าแรก” ที่ซ้ายมือล่างของจอ กดที่ “เครื่องมือ” ในแถบสีม่วง จากนั้นเลือก “ราคาสินค้าต่างประเทศ”
 • จะปรากฎรายการราคาวัสดุประเภทต่างๆ จากต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาวัสดุรีไซเคิลในประเทศ
 • เลือกวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องการดู
 • ในหน้าราคาวัสดุแต่ละประเภทจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หน้าเว็บราคาวัสดุ กับ ตัวช่วยคำนวณราคา
 • หน้าเว็บราคาวัสดุ จะเป็นเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการอัปเดตราคาเอาไว้ ซึ่งบางเว็บไซต์จะแสดงตัวเลขราคาโดยตรง บางเว็บไซต์จะแสดงเป็นกราฟ
 • ให้ฮีโร่ นำตัวเลขจากหน้าเว็บด้านบน มากรอกในส่วนของตัวช่วยคำนวณราคาที่ด้านล่าง
 • เมื่อกรอกแล้วราคาที่ถูกแปลงหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมเรียบร้อยแล้วจะปรากฎที่บรรทัดล่างสุด

2. เครื่องมือแปลงหน่วย

 • เปิด “หน้าแรก” ที่ซ้ายมือล่างของจอ กดที่ “เครื่องมือ” ในแถบสีม่วง จากนั้นเลือก “เครื่องมือแปลงหน่วย”
 • จะปรากฎรายการหน่วยวัดทั้ง 5 หน่วยให้เลือก ดังนี้ ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร กำลัง แรงดัน
 • เลือกหน่วยใดหน่วยหนึ่งตามที่ต้องการ
 • คุณสามารถกรอกเลขใดๆ ของหน่วยวัดที่คุณทราบเพื่อแปลงเป็นหน่วยวัดที่ต้องการได้ทันที

3. เครื่องมือหาปริมาณทองแดง / อลูมิเนียม จากสายไฟพร้อมเปลือก

 • เปิด “หน้าแรก” ที่ซ้ายมือล่างของจอ กดที่ “เครื่องมือ” ในแถบสีม่วง จากนั้นเลือก “หาปริมาณทองแดง / อลูมิเนียม จากสายไฟพร้อมเปลือกจากตัวอย่างที่มี”
 • อ่านวิธีการและกดยอมรับเงื่อนไข (ซึ่งการใช้งานนี้ท่านจะต้องมีตัวอย่างสายไฟนั้นๆ ความยาวอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และมีรายละเอียดข้างสาย รวมถึงต้องมีตาชั่งที่มีความละเอียด 0.01 กิโลกรัม ถึงจะมีความคลาดเคลื่อนน้อย)
 • เลือกชนิดของสายไฟ
 • ใส่ความยาวของตัวอย่างสายไฟที่คุณมีในหน่วย เซนติเมตร
 • ใส่น้ำหนักสายไฟเส้นนั้นที่คุณชั่งได้
 • จากนั้นให้ดูข้างสาย หาตัวหนังสือ “SQ.MM.” ซึ่งจะมีตัวเลขสองตัวด้านหน้า ที่คั่นตัวเครื่องหมาย “x”
 • ตัวเลขก่อนเครื่องหมาย “x” คือจำนวน Core ตัวเลขหลังเครื่องหมาย “x” คือหน้าตัดสายไฟ ให้นำเลขทั้งสองไปกรอกลงในช่อง
 • ใส่ราคาทองแดง / อลูมิเนียมที่คุณรับซื้อ โดยระบบจะนำราคาทองแดงรวมเกรดของคุณมาใส่ให้อัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ใส่ค่าใช้จ่ายและความคลาดเคลื่อน ส่วนนี้เป็นค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อน และความยากง่ายในการแยกเปลือกออก รวมถึงส่วนของกำไรที่คุณต้องการ หากการนำเปลือกสายไฟออกทำได้ยาก หรือมีความไม่แน่นอนสูงให้ใส่ใน % ที่สูงขึ้น โดยระบบจำกัดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 10%
 • กดปุ่มคำนวณ
 • ระบบจะทำการคำนวณ หากตัวเลขที่กรอกมาถูกต้อง ระบบจะแสดงค่าดังภาพ
 • ค่าแรก เป็นสัดส่วนน้ำหนักของทองแดง / อลูมิเนียมแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ถ้านำเปลือกด้านนอกออก จะเหลือน้ำหนักทองแดง / อลูมิเนียมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
 • ค่าที่สองเป็นราคาที่คุณควรจะรับซื้อสายไฟเส้นนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับสัดส่วนความคลาดเคลื่อนของคุณ

Powered by BetterDocs

Go to Top