วิธีการใช้งานGreen2Get Search

  • หากผู้ใช้งานเปิดเข้ามาในแอปพลิเคชั่น และต้องการค้นหา “วัสดุรีไซเคิล” “สินค้า”ของตนเอง หรือ “ค้าหาสินค้าจากเลขบาร์โค้ด” 13 หลักของสินค้า ท่านสามารถใช้ช่องสำหรับค้นหา “Green2GetSearch” ในการค้าหาได้ โดยท่านจะสังเกตเห็นข่องสำหรับค้นหา “Green2GetSearch” อยู่ทางด้านบนสุดของหน้าใช้งานหลัก
  • หากท่านกรอกชื่อไปแล้วอยากเปลี่ยนประเภทการค้นหา ท่านสามารถกดชนิดของการค้นหาตามแถบด้านบน โดยเลือก “วัสดุรีไซเคิล” “สินค้า” หรือ “บาร์โค้ด” อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • และหากท่านพิมพ์ข้อมูลการค้นหาลงไปใน ช่องสำหรับค้นหา “Green2GetSearch” และต้องการลบเพื่อพิม์ข้อมูลการค้นหาใหม่ให้กด x ตรงด้านขวาสุดของช่องสำหรับค้นหา “Green2GetSearch” เพื่อล้างข้อความ หลังจากนั้นท่านสามารถพิมพ์ข้อมูลใหม่ได้ตามที่ท่านต้องการ

 

Powered by BetterDocs

Go to Top