วิธีแยกขยะ

ผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคู่มือการแยกขยะ โดยมีวิธีการดังนี้

1.แสกนบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์

2.ถ่ายรูปสินค้า กรอกชื่อสินค้า และยี่ห้อ เช่นน้ำอัดลม ยี่ห้อ Coca Cola และเลือกหมวดของสินค้าให้ถูกต้อง เช่นอาหารและเครื่องดื่ม

3.เพิ่มวิธีการแยกขยะ ดังในภาพ ถ่ายรูปบรรจุภัณฑ์เพิ่มในฝั่งซ้าย และในฝั่งขวาเลือกว่าเป็นวัสดุชนิดใด เช่นกระป๋องน้ำอัดลมเป็นกระป๋องอลูมิเนียม จากนั้น เขียนเพิ่มวิธีการจัดการ เช่นทุบกระป๋องให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บ และรวบรวมส่งขาย

5.กรณีที่บรรจุภัณฑ์มีหลายส่วนประกอบ ถอดแยกชิ้น และเพิ่มขยะชิ้น 2,3 ตามลำดับ เช่นขวดน้ำเปล่าประกอบด้วย ตัวขวดเป็นพลาสติกPET ฝาขวดเป็นพลาสติกHDPE และฉลากสินค้าเป็นฟิล์มหดPVC เป็นต้น (ในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะแยกผิด เพราะผู้อื่นสามารถช่วยเขียน comment แนะนำได้)

6 หากสินค้าที่สแกนบาร์โค้ดมีผู้ใช้งานเพิ่มคู่มือแยกขยะในระบบแล้ว ระบบจะแสดงคู่มือนั้น ท่านสามารถเลือกเก็บสินค้าที่ท่านสแกนไว้แยกก่อนส่งต่อในภายหลัง หรือแยกเลย             

และท่านสามารถโหวตเครื่องหมายดี/ ไม่แน่ใจ/ผิด คอมเม้นแนะนำเพิ่มเติม ดูคู่มือคัดแยกของผู้ใช้งานท่านอื่น หรือเพิ่มคู่มือคัดแยกของตัวเอง

การใช้งานถังขยะอัจฉริยะ มีวิธีการใช้งานดังนี้

1 ใช้งานถังขยะอัจฉริยะ

2. เข้าสู่แอปพลิเคชั่น Green2Get

3. หากพบถังขยะบริเวณที่ผู้ใช้งานอยู่ หน้าจอจะแสดงรูปถังขยะ แต่หากไม่พบ ให้กด “ปิด”

4. สแกนบาร์โค้ดสินค้า

5. หากไม่มีถังที่รับขยะสินค้านั้นๆ หน้าจอจะแสดผล ดังนี้

6. หากถังขยะมีการรับสินค้านั้นๆ ระบบจะขึ้นจำนวนชิ้นที่ทิ้งให้ด้วย เนื่องจากต้องนับ และรวบรวมเพื่อเตรียมส่งต่อ

7. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบขยะที่ทิ้งได้ที่ “รวบรวม”

วิธีการสมัคร Recycle Bin

วิธีการแก้ไขข้อมูล & ดูรายงาน 

สามารถดดูอันดับและคู่มือแยกขยะของผู้ใช้งานที่เพิ่มจากการแสกนบาร์โค้ดในระบบได้ โดยกด “แยกขยะ” และไปที่ “ศึกษาวิธีของผู้นำ”

กด “คู่มือคัดแยกขยะของคุณ”

เพื่อสามารถดูคู่มือแยกขยะที่เคยเพิ่มไว้จากการสแกนบาร์โค้ดสินค้า

สามารถเข้าถึงการค้นพบของคุณ

โดยกด “การค้นพบของคุณ” เพื่อดูสินค้าที่เคยสแกนบาร์โค้ดไว้

Powered by BetterDocs

Go to Top