วิธีการส่งต่อขยะ

การสร้างประกาศหาผู้รับ

ในการส่งต่อวัสดุ สามารถสร้างประกาศวัสดุรีไซเคิลที่มีไปยังร้านรับซื้อ หรือรถรับซื้อขยะรีไซเคิลที่อยู่ใกล้ๆ ได้

กด “สร้างประกาศหาผู้รับ”

เลือกวิธีการส่งต่อ 1.กด”ไปขายที่ร้าน”

2. ถ่ายรูปวัสดุที่จะส่งต่อ

3. อ่านเงื่อนไขข้อตกลงให้ชัดเจน ก่อนกด “สร้างประกาศ”

เลือกวิธีการส่งต่อ 1.กด”ให้รถมารับซื้อ”

2. เลือกตำแต่งที่อยู่ของวัสดุที่ต้องการส่งต่อ

3. ถ่ายรูปวัสดุที่จะส่งต่อ

4. อ่านเงื่อนไขข้อตกลงให้ชัดเจน ก่อนกด “สร้างประกาศ”

การสแกน QR เพื่อส่งต่อ

เมื่อท่านอยู่หน้าร้านรับซื้อ รถรับซื้อ หรือจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล สามารถสแกน QR Quote เพื่อทำการส่งต่อวัสดุรีไซเคิลได้เลย

ผู้ใช้งานสามารถย้ายการปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งได้ทั่วประเทศ  และกดกลับมายังตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ เพื่อหาร้านรับซื้อใกล้ท่านได้ดังภาพ

(เพิ่มภาพ)

จากนั้นกด “หาผู้รับใกล้ตัว” เพื่อดูร้านรับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (แบ่งเป็นร้านรับซื้อ รถรับซื้อถึงที่ จุดรับบริจาค และการรับบริจาคทางพัสดุ) สามารถกดเข้าไปดูช่องทางการติดต่อ และเส้นทางไปยังร้านรับซื้อวัสดุได้

ประวัติการส่งต่อ 

หากเคยทำการส่งต่อวัสดุรีไซเคิลกับผู้รับแล้ว สามารถดูประวัติการส่งต่อได้

แนะนำผู้รับ

เมื่อเจอผู้รับวัสดุที่ยังไม่มีในระบบ สามารถเพิ่มผู้รับในระบบได้โดยกดแนะนำผู้รับ

เลือกประเภทฮีโร่ และวัสดุที่รับ สามารถกด “เลือกอย่างละเอียด” เพื่อดูวัสดุรีไซเคิลหมวดต่างๆ จากนั้นกรอกรายละเอียดผู้รับ เช่น รูปร้าน ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ และโลเคชั่น

Powered by BetterDocs

Go to Top