วิธีสมัครสมาชิก Green2Get

ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นแล้วเสร็จ ผู้ใช้งานจะสามารถ log in เข้าแอปพลิเคชั่นได้ 3 วิธี คือ

  1. log in จาก Facebook โดยระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านระบบของ facebook และผูกบัญชีกับ Facebook โดยอัตโนมัติ
  2. log in จาก Apple ID ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านระบบของ Apple ID และผูกบัญชีกับ Apple ID โดยอัตโนมัติ
  3. log in ผ่าน E-mail ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • หากผู้ใช้งาน log in ผ่าน อีเมล ให้กด “เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลล์” จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบเพื่อ ให้ท่านกด “สมัครใช้งาน”

  • ระบบจะนำท่านเข้ามาสู่หน้า ข้อมูลสมาชิก เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ท่านสามารถกรอกชื่อจริง และนามสกุลจริง เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นกรอกอีเมลของท่านที่ท่านต้องการใช้สมัคร และใช้ Log in แอปพลิเคชั่น และยืนยันรหัสผ่านของท่านตามลำดับ
  • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ กด “สมัครสมาชิก” จากนั้นใช้อีเมลและรหัสที่ทำการสมัครใช้งาน เพื่อ log in เข้าสู่ระบบ

Powered by BetterDocs

Go to Top