วิธีการประกาศโฆษณารับซื้อ

เมื่อท่านต้องการแจ้งฮีโร่ในระบบที่อาจจะเป็นโรงงานว่าท่านมีวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณที่เยอะ และต้องการที่จะขาย ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการประกาศโฆษณาได้

1. วิธีการประกาศโฆษณา มีดังนี้ 

 • เลือก “รายการ” ที่แถบเมนูด้านล่าง 
 • เปลี่ยนจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย” ที่ปุ่มด้านขวาบน (หน้าจอจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพู)
 • กด “สร้างประกาศรับซื้อของคุณ”
 • ระบบจะนำท่านไปยังหน้า “โฆษณาของคุณ” 
 • กดสร้างประกาศที่สัญลักษณ์บวก [+] ที่มุมขวาบน
 • ระบบจะนำท่านไปยังหน้า “เลือกวัสดุ” ท่านสามารถเลือกวัสดุที่ท่านต้องการประกาศได้ในหน้านี้ 
 • ท่านสามารถกดค้นหาวัสดุจากรายชื่อวัสดุที่ท่านได้เพิ่มไว้ หรือกดค้นหาจากแถบค้นหาด้านบน
 • เมื่อท่านได้เลือกวัสดุที่ท่านต้องการประกาศโฆษณาแล้ว ระบบจะนำท่านไปที่หน้า “สร้างโฆษณา”
 • ให้ท่านอัปโหลดรูปภาพวัสดุของท่าน เพื่อสร้างประกาศ
 • การประกาศจำเป็นต้องใช้เหรียญจำนวน 1 เหรียญ
 • เมื่อท่านกดสร้างประกาศแล้ว ระบบจำขึ้นแจ้งเตือน “สร้างโฆษณาสำเร็จ”
 • ประกาศโฆษณาของท่านจะไปอยู่ในหน้า “โฆษณาของคุณ”
 • ประกาศโฆษณานี้จะมีอายุ 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นระบบจะปิดประกาศอัตโนมัติ
 • ท่านสามารถเห็นจำนวนผู้สนใจในประกาศของท่านในหน้านี้ ตรงข้อความล่างประกาศ “ผู้ตอบกลับจำนวน…ราย”
 • ท่านสามารถดูรายชื่อผู้สนใจได้ โดยการกดเข้าไปในประกาศของท่าน
 • โดยผู้ที่สนใจในประกาศของท่าน จะเสนอราคาพร้อมกับส่งคำขอเป็นลูกค้ามาให้ท่าน 

2. วิธีขายวัสดุจากประกาศ มีดังนี้

 • เลือก “รายการ” ที่แถบเมนูด้านล่าง 
 • เปลี่ยนจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย” ที่ปุ่มด้านขวาบน (หน้าจอจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพู)
 • ท่านสามารถเลือกระยะของรัศมีการรับซื้อได้จากด้านบน
 • หากท่านไม่สนใจให้กด “ไม่สนใจ” และเลือกเหตุผล
 • หากท่านสนใจให้กด “สนใจ” ระบบจะขึ้นให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ท่านสามารถเสนอราคาที่ท่านต้องการจะขายได้ใส่ช่อง “ราคาที่คุณคาดหวัง”
 • และท่านสามารถระบุแจ้งกับผู้ซื้อได้ว่าท่านมีของในปริมาณที่ผู้ซื้อต้องการหรือสนใจแต่ยังไม่มีของ
 • หลังจากนั้นกดส่งข้อเสนอที่ปุ่ม “ส่งและขอเป็นลูกค้า”
 • ระบบจะส่งข้อเสนอและการขอเป็นลูกค้าไปยังผู้ประกาศ

Powered by BetterDocs

Go to Top