การเชื่อมต่อหัวเครื่องชั่ง แบบ สาย serial

แนะนำลิงค์ซื้อสายออนไลน์
สายแปลง serial -> USB : https://shope.ee/1qCwSmPQMC?share_channel_code=6
หัวแปลง USB -> typeC (เลือกแบบ 4-1 ที่ชาร์จได้) https://shope.ee/8f3OCL7mLU?share_channel_code=6
หัวแปลง USB -> micro USB  (เลือกแบบ 4-1 ที่ชาร์จได้) https://shope.ee/40HYeftmxZ?share_channel_code=6

Powered by BetterDocs

Go to Top