FAQs 2017-08-11T08:35:03+07:00
ทำไมต้องถ่ายบัตรประชาชน หรือ ถ่ายรูปหน้าร้าน 2021-03-15T10:38:24+07:00

เนื่องจากแอพพิเคชั่น Green2Get เปิดให้ประชาชนเข้าถึงผู้ซื้อหรือผู้รับขยะรีไซเคิลได้โดยตรง เราจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบความมีตัวตนของ Hero ทุกท่านเพื่อป้องกันความปลอดภัยของทุกภาคส่วน
โดยท่านสามารถแน่ใจได้ว่าข้อมูลบัตรประชาชน จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

ทำไมราคารับซื้อวัสดุรีไซเคิล ถึงไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง 2017-10-26T14:04:05+07:00

ราคาของสินค้ารีไซเคิล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่
1. ราคาตลาดโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกวัน
2. สถานที่รับซื้อถ้าไกลมากต้นทุนในการออกไปรับก็จะมากขึ้น
3. ปริมาณของสินค้าที่น้อยกว่าทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นราคารับซื้อจึงต้องต่ำลง
4. คุณภาพของวัสดุรีไซเคิล ถ้าคุณภาพของวัสดุได้มาตรฐานและจัดการง่าย ขนส่งสะดวก ราคาก็จะสูงขึ้น

สมัครเป็นผู้รับซื้อได้หรือไม่ ทำอย่างไร คุณสมบัติอย่างไร 2021-07-09T10:26:36+07:00

ไม่ว่าใครก็สามารถสมัครเป็นผู้รับซื้อได้ โดยสามารถกรอกใบสมัครเป็นผู้รับซื้อได้ผ่านทางลิงค์นี้ hero.green2get.com
ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่ออัพโหลดประกอบใบสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายใบหน้าของท่าน เพื่อแสดงเป็น Avatar
2. ภาพถ่ายด้านหน้าของบัตรประชาชน
3. ภาพถ่ายหน้าร้าน (กรณีที่เป็นร้านรับซื้อ) ภาพถ่ายหน้ารถ (กรณีที่เป็นรถรับซื้อ)

หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอการติดต่อกลับภายใน 3 วัน

วิธีใช้งานแอพพิเคชั่น 2021-07-09T10:25:00+07:00

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานแอพพิเคชั่นได้ภายในแอพพิเคชั่น หรือตามลิงค์นี้ https://green2get.com/index.php/how-to-use/