ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขยะ และสังคม

ตลาดกลางออนไลน์ ซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิล

เข้าถึงขยะพร้อมส่งต่อเนื้อหารอบตัว เชื่อมโยงผู้รีไซเคิลทุกประเภท ขายได้ราคาดีแม้มีปริมาณน้อย #ฮีโร่รีไซเคิล #ซื้อขายขยะรีไซเคิล #ตลาดขยะรีไซเคิลออนไลน์ [...]

กรมควบคุมมลพิษ – สสส. สานพลังสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า เร่งยกระดับสมรรถนะซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่ารับหลักการ BCG

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า โครงการพัฒนาและบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ [...]

Go to Top