การเชื่อมต่อกล้อง IP Camera


วิธีติดตั้งกล้อง Tapo https://youtu.be/evaOXUYNe3A?si=2FgZTALI5iTxIODG
วิธีติดตั้งกล้อง FNK https://youtu.be/fGnFXcgXCcA?si=1WRg9kFuByyQ2khz

ลิงค์ซื้อกล้องออนไลน์
Tapo : https://shope.ee/5ATOVzD5C2?share_channel_code=6
          https://shope.ee/9UcNfsTP6N?share_channel_code=6
FNK : https://shope.ee/6Uym6JFug6?share_channel_code=6

Powered by BetterDocs

Go to Top