เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ / วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นหนทางแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน เป้าหมายของเราคือการหมุนเวียนทรัพยากรบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ถึงคนรุ่นต่อไป และเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน โดยที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกต่อไปได้

ติดต่อเรา

ผู้สนับสนุน